Kriminalomsorgen

Stavanger fengsel
Kriminalomsorgen

Biblioteket

Biblioteket har vært i drift siden 2006 og er en filial av Stavanger bibliotek. Tilbudet gjelder både for ansatte og innsatte ved Stavanger fengsel. Lokalene ligger i fengselets øverste etasje og er lyse og trivelige. Biblioteket er bemannet med bibliotekar 3 dager i uken, herav en kveld. Alle innsatte får tilbud om bibliotekbesøk. Innsatte som ikke selv kan gå på biblioteket, kan få besøk på avdelingen.

Det er mulig å låne bøker, lydbøker, tegneserier, tidsskrifter, språkkurs og lignende. Bibliotekaren kan i tillegg skaffe all litteratur og andre medier som er tilgjengelig på hovedbiblioteket. Dette gjelder også bøker og aviser/tidsskrifter på mange ulike språk. Biblioteket har et antall bærbare cd-spillere som kan lånes for å høre lydbøker og språkkurs. I tillegg til dette, arrangeres forfatterbesøk, skrivekurs og andre aktiviteter for de innsatte.

 

[Stavanger fengsel] [Information in English] [Om fengselet] [Avdelingene] [Programvirksomhet] [Besøk] [Arbeidsdriften] [Skole] [Fritidsleder] [Sosialkonsulent] [Helseavdeling] [Fengselspresten] [Bibliotek] [Innkalling til soning] [Lenker] [Kontakt]